• info@iranasaco.com

  • Working number :44181980

  • Working time :9 صبح تا 17:00بعدازظهر

پارامتر های مهم

انتخاب و خرید ربات های کار کرده

ربات‌های صنعتی در بسیاری از فرایند ها مانند جابجایی مواد، بارگیری و تخلیه، جابجایی پالت‌، جوشکاری (نقطه‌ای و قوس الکتریکی) و همچنین هوافضا استفاده می‌شوند. امروزه این ربات ها عمدتاً در صنعت خودروسازی و شرکت­های بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند.


در گذشته ، چرخه متداول استفاده از ربات به صورت خرید ، استفاده ، اسقاط و تعویض بود. امروزه حتی پس از 10 سال استفاده مداوم ، اورهال و ادامه استفاده از ربات اقتصادی تر است. لذا با توجه به شرایط جاری اقتصادی و سیاسی کشور خصوصا برای شرکتها و فرایندهای کوچک تولیدی استفاده از رباتهای کارکرده بسیار مقرون بصرفه خواهد بود.


انتخاب و بکارگیری رباتهای کارکرده برای هر فرایند علاوه بر پارامترهای اصلی انتخاب ربات (Reach , Payload , …) به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود:

  • شرکت استفاده کننده قبلی
  • مدت زمان کارکرد
  • وضعیت ظاهری
  • نشتی روغن گیربکسها
  • لقی محورها
  • تستهای حرکتی
  • ...کارشناسان ما در شرکت آریانا ضمن ارائه مشاوره در خصوص انتخاب رباتهای نو مناسب فرایند مورد نظرتان در صورت تمایل شما را از روش انتخاب و تامین ربات های کارکرده نیز آگاه می نمایند.